Trocha teorie


ŘEMESLO

Prožil jsem si fotografické začátky nad vývojkou, ustalovačem – prací v temné komoře. I když mým oblíbeným předmětem byla vždy chemie, nikdy jsem si nemíchal žádné zázračné vývojky, ustalovače nebo tónovače... Přesto kouzlo černobílé fotografie a zšeřelé fotokomory v červeném světle ve mně vyvolává nezapomenutelné zážitky. Toto období považuji za vrchol mé amatérské tvorby a za období vysloveně tvůrčí práce. Kouzlení rukama mezi zvětšovákem a osvicovaným papírem (tzv. „nadržování osvitu“). Těžko definovatelný pocit, když vám fotografie „vylézá“ z vývojky a pocit, když po ustálení rozsvítíte a podíváte se na výsledek, ten je neopakovatelný ... Ta doba je pryč ... a jsem rád! Dnes PC, digitalizace ... jen blázen by odmítal tyto skutečnosti. Možnosti úprav v počítači, archivace, či možnosti svobodně prezentovat svoji tvorbu na internetu.

TECHNIKA

V úvodu opět zavzpomínám na krásnou dobu fotokomory, černobílé fotografie ... Byla to ale i doba, kdy jsem měl pocit, že více jak polovinu času věnuji technickým problémům, opravám expozice, předělávání fotek, retušování. Vím, jaké byly problémy s uděláním obyčejného tenkého černo-bílého rámečku, jaký byl problém kvalitně vyleštit fotografii, atd. Digitalizace mě osvobozuje od těchto problémů a plně se mohu věnovat obsahu fotografie. Fotoaparát je pro mě nástroj, který musím ovládat. To je základní bod tvůrčí práce. Je pro mě nástrojem, jakým jsou pro houslistu jeho housle, pro malíře štětec, či pro dělníka lopata. Trochu úsměvu ve mně vyvolávají dotazy, jaká značka fotoaparátu je nejlepší, jakou clonou, časem fotit, případně jaký program si na fotoaparátu nastavit. Znáte to, jak se na internetových prezentacích fotografií objevuje čas, clona, ISO, technika. Nechápu proč. Ptám se houslisty, malíře nebo dělníka na používanou techniku? Znám mnoho fotografů, kteří neustále řeší technický problém, mění fotoaparáty po roce, dvou ... znají perfektně teorii, všechny programy, které jim přístroj nabízí ... jen tu dobrou fotografii jsem od nich nikdy neviděl. Při rozhodování mezi dvěma obdobnými modely se rozhoduji podle jejich váhy. Mám rád těžší foťák a nemám rád umělou hmotu. Mám rád značku N.... Technicky jak fotit, jakým programem ...? Prozradím, že já fotím na program „M“, což je manuál, i když můj model fotoaparátu má těch programů mnoho. Stačí mi, když mě fotoaparát upozorňuje, kolik jsem + nebo - . O vyrovnání pak rozhoduji pouze já. Závěrečné doporučení: v rámci svých finančních možností nešetřete na technice! Mnohokrát se mi nevyplatilo, že jsem záběry fotil horší technikou než si zasluhovaly.

INSPIRACE, VZORY

Kolikrát jsem slyšel, že všechno už bylo vyfotografováno. Nafotíte zátiší se sklenicí vody ... názor: „to již fotil Sudek“. Nafotíte Tatry s mraky ... „vypadá to jako fotka od Heckla“ ... atd. Základní pravidlo: nesnažte se slepě kopírovat! Kdysi jsem četl názor jednoho fotografa, kterého si moc vážím: “Každá fotografie má neopakovatelný genetický kód svého vzniku a jen velmi zřídka je možné dosáhnout stejně dobrých výsledků napodobeninou.“ Rovněž se domnívám, že neplatí oblíbené rčení, že všechno již bylo fotografií zachyceno a nemá tudíž smysl snažit se objevit něco nového. Ke své práci přistupuji nikoliv z pozice co, ale podstatné pro mě zůstává jak.

KRITIKA

Je důležité, vybudovat si největšího kritika sám v sobě. Přiznání vlastní chyby je jediná cesta k dokonalosti. V každém případě respektuji názor odborné veřejnosti, a to nejen fotografů, ale i dalších tvůrců – malířů, sklářů ... Na druhé straně musím k jejich názorům sám dospět a pak jsem teprve ochoten přijmout jejich názor a řídit se jím. Znáte to: někdo vám něco vytkne .... přemýšlíte o tom a možná, že až po čase zjistíte, že dotyčný měl a nebo neměl pravdu. Nemám rád lidi, kteří se bezhlavě podřizují názorům jiných. Pak máme kritiku, a to většinou pochvalnou, kterou jsou hlasy laického publika. Je příjemné poslouchat tyto názory, ale opírat se pouze o ně je pouhé hlazení vlastního ega.

HLEDÁNÍ, VZTAHY

Fotografování je vlastně jakési hledání vztahů. Všimli jste si, jak se každou hodinu mění krajina kolem vás? Ne? Musíte vnímat věci kolem sebe, být v jakémsi bdělém stavu. Osobně si všímám těchto dějů kolem sebe a „ukládám“ si je do své paměti. Všímám si například, že Havlíčkův dům je nejlépe osvětlený mezi 10-11 hodinou, zatímco Stará radnice je nejlépe sluncem osvětlena jen do sedmé hodiny ranní, a to jen v červenci a srpnu. Vím, že překrásnou vyhlídku na Šumavu u Nicova je nejlépe fotit k večeru, zatímco výhled na bohdalovské rybníky ve Žďárských vrších je překrásný při východu slunce v květnu. Paseckou skálu vyfotíte kolem 17-té hodiny v červnu, nebo zajímavý je záběr ráno v 9 hodin, kdy paprsky slunce prosvítají štěrbinami mezi skalami atd. S lidmi je to obdobné. Je důležité všímat si života kolem sebe. Najít si k lidem kolem vás vztah a přistupovat k nim s pokorou a otevřeností.

KARIÉRA

Fotografem se člověk stává, když fotografování je pro něho něčím, bez čeho nemůže existovat ... Něčím, bez čeho nemůže žít. Vážím si víc těch, pro které tato profese není jen existenčním smyslem, ale jakýmsi životním stylem. Sám jsem začínal jako amatér a vím, co to slovo opravdu znamená. Řada lidí pod pojmem „amatér“ vidí něco méně kvalitního, snad i diletantského. Mohu vás ubezpečit, že nejzajímavější fotografické práce jsem viděl právě u kategorie „amatér“. Jak vidím „růst“ FOTOGRAFA? Zlomovým bodem je, že začnete okolní svět vnímat přes hledáček fotoaparátu a to i v době, kdy fotoaparát nemáte u sebe. Vnímat svět kolem sebe, poslouchat názory jiných, snažit se proniknout do tvorby kolegů a odnést si od nich inspiraci, chuť do vlastní tvorby, do tvorby něčeho nového. Jak si představuji profesionálního fotografa: musí mu zůstat chuť fotit, chuť tvořit. Focení musíte milovat, i když fotíte krajinu, krásnou modelku nebo nepředstavitelně zaprášený stroj v nejmenované firmě. Jsem rád, že pro mě zůstává focení i nadále „koníčkem“, bez kterého si nedovedu svůj život představit.

Vladimír Kunc
e-mail: info@fotokunc.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace